Loading...

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kosior Shipping Company Sp. z o.o.

Siedziba: Malczewskiego 9A/5, 71-616 Szczecin, Poland
NIP: PL 851-10-03-699 • REGON: 810637785 • Nr KRS: 0000075241

Wszelkie pytania i wnioski dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować na adres: id@kosior.co, tel. +48 91 4500622, lub listownie w/w na adres. Osoba odpowiedzialna: Maciej Kosior.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) podmioty uczestniczące w realizacji umowy,
b) banki.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywali przez 10 lat, na potrzeby związane z przyjęciem Państwa skargi, roszczenia, ich rozpatrzeniem oraz skierowaniem odpowiedzi, a także z uwagi na wymogi Ustawy o
rachunkowości.

W każdym momencie mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego
przetwarzania.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-923 Warszawa, ul. Stawki 2.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
zawarcia umowy